Gemeente Steenwijkerland heeft Liezen Civiel gevraagd om de engineering te verzorgen voor de “Reconstructie Steenwijkerweg” in de voormalige kolonie 3 te Willemsoord. Het betreft de reconstructie van de oude Rijksweg met aan beide zijden een vrijliggend fietspad. Liezen Civiel, samen met WHK Infra  hebben nagenoeg alle werkzaamheden voor hun rekening genomen, vanaf de schetsfase tot aan de aanbesteding. De opdracht is 1 op 1 gegund aan Liezen Civiel.

De engineering bestond uit de volgende activiteiten:

  • Ondersteunen bij vergunningverlening;
  • Ondersteunen milieukundig grond- en verhardingsonderzoek;
  • Coördineren verlichtingsplan;
  • Maken SO/VO/DO;
  • Maken beplantingsplan;
  • Inventariseren knelpunten K&L;
  • Maken RAW-bestek + tekeningen;
  • Maken ramingen;
  • Verzorgen aanbestedingsprocedure;
  • Verzorgen dagelijks toezicht.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Schagen Infra.

Bijzonderheden

Gemeente Steenwijkerland heeft in aanvulling op dit project Liezen Civiel gevraagd om tevens het toezicht op de uitvoering te verzorgen. Deze opdracht is 1 op 1 gegund aan partner WHK Infra. Liezen Civiel is door WHK Infra ingehuurd om het dagelijks toezicht te verzorgen.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Steenwijkerland

PERIODE

mei 2019 – juni 2020