Gemeente Steenwijkerland heeft Liezen Civiel gevraagd om de engineering te verzorgen voor de herinrichting van de Markt in het centrum van de stad Steenwijk. Liezen Civiel heeft op basis van een basisontwerp de verdere technische uitwerking tot en met de aanbesteding verzorgd. Een belangrijk onderdeel binnen het ontwerp zijn de fonteinen met natuursteen in de vorm van de stadswallen van de historische stad Steenwijk. De opdracht is 1 op 1 gegund aan Liezen Civiel.

De engineering bestond uit de volgende activiteiten:

  • Maken SO/VO/DO;
  • Inventariseren knelpunten K&L;
  • Maken RAW-bestek + tekeningen;
  • Maken ramingen;
  • Verzorgen aanbestedingsprocedure.

De werkzaamheden zijn gegund aan Hellinga b.v..

Bijzonderheden

Het dagelijks toezicht op het project is verzorgd door WHK Infra, waarmee een nauw samenwerkingsverband is.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Steenwijkerland

PERIODE

Januari  2018 – juli 2019