Provincie Drenthe heeft Liezen Civiel gevraagd voor de inzet van een directievoerder en een toezichthouder UAV voor het project ”Aanleg fietstunnel Peizerwold”. Het betreft de aanleg van een fietstunnel onder de drukke N372 onder de rook van de stad Groningen. Naast de fietstunnel zijn de kabel- en leidingen verlegd en aansluitende wegen en fietspaden heringericht.

De werkzaamheden bedroegen het voeren van directie UAV en het houden van het dagelijks toezicht op de volgende werkzaamheden.

  • Opruimwerkzaamheden;
  • Grondwerk;
  • Verleggen persriool;
  • Aanleg prefab tunnel;
  • Aanbrengen asfaltverhardingen;
  • Kap en aanplant bomen;
  • Aanbrengen openbare verlichting;
  • Aanbrengen straatmeubilair;
  • Bijkomende werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door KWS Infra en Romein Beton.

Bijzonderheden

De plaatsing van de fietstunnelelementen onder de hoofdrijbaan is in 1 weekendafsluiting uitgevoerd.

OPDRACHTGEVER

Provincie Drenthe

PERIODE

maart 2019 – september 2019