Gemeente Almere heeft Liezen Civiel gevraagd om de engineering en uitvoeringsbegeleiding te verzorgen voor de “Herinrichting parkeerplaats stadhuis gemeente Almere”. Het betreft de herinrichting van de parkeerplaats langs de Landdrostdreef, nabij de hoofdentree. Liezen Civiel heeft op basis van een beschikbaar schetsontwerp de engineering verzorgd tot aan de oplevering. De opdracht is 1 op 1 gegund aan Liezen Civiel. Het beplantingsplan is in samenwerking met Goed Geplant opgesteld.

De engineering bestond uit de volgende activiteiten:

  • Ondersteunen bij vergunningverlening;
  • Ondersteunen milieukundig grondonderzoek;
  • Coördineren verlichtingsplan;
  • Maken VO/DO;
  • Maken beplantingsplan;
  • Inventariseren knelpunten K&L;
  • Maken RAW-bestek + tekeningen;
  • Maken ramingen;
  • Verzorgen aanbestedingsprocedure;
  • Verzorgen dagelijks toezicht.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd

Bijzonderheden

Gemeente Almere heeft in aanvulling op dit project Liezen Civiel gevraagd om tevens het toezicht op de uitvoering te verzorgen. Ook deze opdracht is 1 op 1 gegund aan Liezen Civiel.  Liezen Civiel heeft WHK Infra ingehuurd om het dagelijks toezicht te verzorgen.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Almere

PERIODE

juni 2017 – november 2017