Gemeente de Wolden heeft Liezen Civiel gevraagd om de engineering te verzorgen voor de aanleg van “Fietspad langs Willem Moesweg” te Veeningen. Liezen Civiel heeft op basis van gewenst tracé de engineering verzorgd tot aan de oplevering. De opdracht is in concurrentie gegund aan Liezen Civiel. Het gunningscriteria is de laagste prijs geweest.

De engineering bestond uit de volgende activiteiten:

  • Ondersteunen bij vergunningverlening;
  • Verrichten milieukundig grondonderzoek;
  • Coördineren grondaankopen;
  • Maken SO/VO/DO;
  • Verrichten archeologisch bureau onderzoek;
  • Inventariseren knelpunten K&L;
  • Maken RAW-bestek + tekeningen;
  • Maken ramingen;
  • Verzorgen aanbestedingsprocedure;
  • Verzorgen dagelijks toezicht.

De werkzaamheden zijn gegund aan Beugel Infrastructuur.

Bijzonderheden

Gemeente De Wolden heeft in aansluiting op dit project Liezen Civiel gevraagd om de engineering van nieuwe fietspaden langs de Havelterweg en Koekangerweg tevens te verzorgen.

OPDRACHTGEVER

Gemeente de Wolden

PERIODE

juni 2017 – november 2018